Middendijk 38d - 5705 CC - Helmond
0492-599494
info@bresserstenten.nl

VVEM en TVD

VVEM

Bressers Tentenverhuur B.V. is lid van de VVEM.

VVEM ofwel Vereniging Van EvenementenMakers is in 2001 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementenbranche.

De VVEM vertegenwoordigt bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche. Zowel organisatoren, locatieverstrekkers als leveranciers vinden hun plek binnen deze brancheorganisatie. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit worden als kenmerken uitgedragen. 

De leden kunnen naar workshops gaan, die op de evenementenpraktijk zijn toegespitst.

Er zijn ook vele andere momenten om elkaar te treffen. Directie, secretariaat en kenniscentrum staan klaar om het belang van het maken van goede en veilige evenementen aan te geven en ook andere professionals in de evenementenindustrie te helpen.

  

logo VVEM             logo TVD

  

TVD

Bressers Tentenverhuur B.V. is lid van de TVD.

De TVD is dé Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven en is opgericht op 14 juni 1990. Zij vertegenwoordigt de tentenverhuurbedrijven die bij haar zijn aangesloten.

De vereniging onderhoudt regelmatig contact met diverse ministeries en met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen voor het behartigen van de belangen van de leden. Daartoe is de vereniging ook aangesloten bij de centrale organisatie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB-Nederland). Ook is de vereniging lid van de VVEM.

Naast deze algemene belangenbehartiging heeft de vereniging een taak op het gebied van informatie, voorlichting en advies aan de leden. Voor vragen op bedrijfseconomisch, juridisch (arbeidsrechtelijk) gebied en op het terrein van sociale verzekeringen, kunnen de leden bij het secretariaat advies krijgen.

Tentenverhuurbedrijven aangesloten bij de TVD staan voor kwaliteit en veiligheid van de producten en diensten.

De TVD houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche.